steinEllingsen 2020-03-04 10:04:31

Styret i Modum FK 2021

Martin Kaggestad Styreleder

martin.kaggestad@modumnaeringsrad.no

949 87 140

Lede møter
Sparring spons
Coache styret
Strategisk blikk
Forgrunnsfigur

Stefan Rekdal Kasserer

stefan_rekdal@yahoo.com

928 31 429

Kasserer
Økonomiansvarlig
Eivind Kopland Styremedlem

eivind.kopland@gmail.com

922 66 618

Årsmøte
Representasjon
Medlemskontingent
Spalotteri
MFK-avisa
MFK Galla
Kampvert A-lag
Tom Ellingsen Styremedlem

ellingsentom@hotmail.com

913 23 732

NFF Kvalitetsklubb
Utdanning
Kunstgressprosjekt
May Britt Neshagen Styremedlem

mbneshagen@gmail.com

959 94 704

Arrangementansvarlig
Sponsorsamlinger
Dugnader

Espen Stærkebye Ellingsen Styremedlem

espene80@gmail.com

959 01 961

Fair Play arbeid
Hjemmekamper senior
Oppfølging av frivillige
Helle Grønlund Nilsen Styremedlem

hellegnilsen@hotmail.com

992 29 481

Samfunnsengasjement:
FFO
Gatelag
Andre samfunnsoppgaver
Terje Martinsen Styremedlem

terje.martinsen@bama.no

900 66 294

Sportslig utvalg
Lede jentesiden