steinEllingsen 2020-03-04 10:04:31

Styret i Modum FK 2020

Martin Kaggestad Styreleder

martin.kaggestad@modumnaeringsrad.no

949 87 140

Lede møter
Sparring spons
Coache styret
Strategisk blikk
Forgrunnsfigur

Grete Letmolie Kasserer

grletmo@online.no

476 59 477

Kasserer
Økonomiansvarlig
Eivind Kopland Styremedlem

eivind.kopland@gmail.com

922 66 618

Årsmøte
Representasjon
Medlemskontingent
Spalotteri
MFK-avisa
MFK Galla
Kampvert A-lag
Tom Ellingsen Styremedlem

ellingsentom@hotmail.com

913 23 732

NFF Kvalitetsklubb
Utdanning
Kunstgressprosjekt
Anne Lise Ingvoldstad Styremedlem

anne.lise@ingvoldstad.no

934 18 934

Arrangementansvarlig
Sponsorsamlinger
Dugnader
Oppfølging frivillige
MFK Galla
Sekretær
Jone Engemoen Hansen Styremedlem

joneengemoenhansen@gmail.com

994 01 229

Sportslig utvalg
Lede herresiden
Kampvert A-lag
Helle Grønlund Nilsen Styremedlem

hellegnilsen@hotmail.com

992 29 481

Fair Play
Samfunnsengasjement:
FFO
Gatelag
Andre samfunnsoppgaver
Terje Martinsen Styremedlem

Terje.Martinsen@kjopmannshuset.no

900 66 294

Sportslig utvalg
Lede jentesiden