steinEllingsen 2018-10-10 10:40:29

Spilleravgift 2021

Treningsavgiftene fastsettes av styret på bakgrunn av faktiske kostnader med aktiviteter. Medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, og begge deler er spesifisert på fakturaen. 

Styret i Modum FK har vedtatt at treningsavgiften for 2021 halveres for spillere på A-lag herrer over 20 år, samt A/REK damer. Gutter under 20 år, J17 og J15 betaler full treningsavgift.

Treningsavgiften for 2021 er som følger:

  • A-lag herrer: 4.300,- (50% reduksjon for de over 20 år)
  • G19: 3.800,-
  • A/REK damer: 3.100,- (50% reduksjon)
  • J17: 2.500,-
  • J15: 2.500,-


Andre avgifter kan være inngangspenger til arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse på konkurranser og kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.