steinEllingsen 2018-10-10 10:40:29

Spilleravgift 2021

Treningsavgiftene fastsettes av styret på bakgrunn av faktiske kostnader med aktiviteter. Medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, og begge deler er spesifisert på fakturaen. 

Treningsavgiften for 2021 er per 2021 styrevedtatt å utsettes til august, dette for å se an hvordan fotballåret blir totalt sett for våre medlemmer, seniorer som aldersbestemt. 

Treningsavgiften for 2021 er som følger:

  • A-lag herrer: 4.300,-
  • G19: 3.800,-
  • A/REK damer: 3.100,-
  • J17: 2.500,-
  • J15: 2.500,-


Andre avgifter kan være inngangspenger til arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse på konkurranser og kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.