steinEllingsen 2018-10-10 10:40:29

Spilleravgift 2022

Treningsavgiftene fastsettes av styret på bakgrunn av faktiske kostnader med aktiviteter. Medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, og begge deler er spesifisert på fakturaen. 

Treningsavgiften for 2022 er ikke fastsatt, men prisen i 2021 var som følger:

  • A-lag herrer: 4.300,- (50% reduksjon for de over 20 år)
  • G19: 3.800,-
  • A/REK damer: 3.100,- (50% reduksjon)
  • J17: 2.500,-
  • J15: 2.500,-


Andre avgifter kan være inngangspenger til arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse på konkurranser og kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.