steinEllingsen 2018-10-10 10:40:29

Spilleravgift 2021

Treningsavgiftene fastsettes av styret på bakgrunn av faktiske kostnader med aktiviteter. Medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, og begge deler er spesifisert på fakturaen. 

Treningsavgiften for 2021 er ikke styrevedtatt enda, men blir publisert her første kvartal 2021.

Andre avgifter kan være inngangspenger til arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse på konkurranser og kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.