Sølvklubben

Modum Kabel-TV og Ringnett  - din lokale leverandør av TV-signaler og bredbåndstjenester! Modum Kabel-TV har over 40 år i tjeneste for lokalbefolkningen.
Gjennom Modum Kabel-TV får du alt du trenger til ditt hjem, du får veldig god service og god oppfølging. 

For å komme til deres hjemmeside trykk her.

Vi er stolte over samarbeidet med Modum Kabel-TV og Ringnett!

Modum%20Kabel%20TV.png

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modum Bad - er en privat institusjon, organisert som en ideell stiftelse med et styre som øverste organ. Stiftelsen er økumenisk og diakonal. Vårt verdigrunnlag er forankret i det kristne menneskesyn. Modum Bad er en institusjon for behandling av psykiske lidelser. Vi har status som sykehus under ordningen fritt behandlingsvalg. Klinikken har rundt 100 pasientplasser og behandler angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer. Modum Bad har  to poliklinikker og et ressursenter for leger.

Modum Bad er ambassadør for vårt Gatelag og støtter dermed opp om vårt samfunnasnvar til rusmiddelavhengige i regionen vår.

For å komme til deres hjemmeside trykk her.

Vi er stolte over samarbeidet med Modum Bad!

Modum%20Bad.jpg

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Midtkraft - din stabile netteier! Midtkraft drifter og vedlikeholder strømnettet i Modum og Sigdal.

Midtkraft går inn som samarbeidspartner rundt FFO og vil eie navnet til prosjektet i årene som kommer, Midtkraft FFO.

For å komme til deres hjemmeside trykk her.

Vi er stolte over samarbeidet med Midtkraft!

midt_kraft_buskerud_as.gif______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Krøderen ble etablert i 1986 og har vokst fra en liten bedrift til en større entrepenør bestående av over 130 høyt kvalifiserte medarbeidere.

Krøderen har et sterkt fokus på lokal tilstedeværelse og har avdelinger i Modum, Krøderen, Sigdal, Kongsberg, Ringerike og Flå. Krøderen er en bedrift som vil noe, som tør å gå egne veier, og som leverer gjennomgående kvalitet. Miljøet i Krøderen preges av en høy trivselsfaktor, noe som gjenspeiler seg i at de er en populær lærlingbedrift.

I Modum FK har de vært og er en trofast samarbeidspartner, med daglig leder Vegard Jelstad i spissen! For kontakt med Krøderen, trykk her.

Vi er veldig stolte av å bære Krøderen logoen på våre drakter!

Kr%F8deren.png

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________