Administrasjon Modum FK

 

 

 

Skjermbilde%202018-11-08%20kl.%2016.33.40.png


 
 
 

 


 
 
 

 


 
 
 

 

Navn: Stein Ellingsen

Tittel: Daglig leder

Telefon: 906 14 254

Mail: stein@modumfk.no

Kontor: Vikersundgata 31

Kontortid: 08.00 - 15.00 mandag til fredag

Ansvarsområder:

- Samarbeidsansvarlig
- Kontaktpunkt internt/eksternt
- Hjemmeside/SoMe
- Inntektsbringende tiltak
- Banedisponering
- Utstyr
- FIKS
- FFO
- Gatelag
- Trenerkoordinator
- Sportssjef
- Spillerutvikler
- Sportslig utvalg

 

 

 

 

Skjermbilde%202020-10-29%20kl.%2009.13.46.png


 
 
 

 


 
 
 

 


 
 
 

 

Navn: Trond Wold

Tittel: FFO-leder

Telefon: 905 59 691

Mail: trond@modumfk.no

Kontor: Sparebank1 Hallen

Kontortid: 12.00 - 16.30 mandag til torsdag

Ansvarsområder:

- FFO-leder
- Hovedtrener A-herrer
- Assistenttrener G19