Administrasjon Modum FK

 

 

 

Skjermbilde%202018-11-08%20kl.%2016.33.40.png


 
 
 

 


 
 
 

 


 
 
 

 

Navn: Stein Ellingsen

Tittel: Daglig leder (60%)

Telefon: 906 14 254

Mail: stein@modumfk.no

Kontor: Vikersundgata 31

Kontortid:
08.00 - 15.00 mandag og torsdag
13.00 - 16.00 fredag

Ansvarsområder:

- Samarbeidsansvarlig
- Kontaktpunkt internt/eksternt
- Hjemmeside/SoMe
- Inntektsbringende tiltak
- Økonomi oppgaver
- Banedisponering
- Utstyr
- FIKS
- Gatelag
- Sportssjef
- Planverk
- Sekretær for styret
- Forefallende oppgaver

 

Skjermbilde%202021-03-17%20kl.%2007.17.19.pngNavn
: Trond Wold

Tittel: FFO-leder

Telefon: 905 59 691

Mail: trond@modumfk.no

Kontor: Sparebank1 Hallen

Kontortid:
12.00 - 16.30 mandag til fredag

Ansvarsområder:

- FFO-leder
- Hovedtrener A-herrer
- Hovedtrener G19
- Hovedtrener Inkluderingslaget